ارائه روشی برای استخراج معماری سازمانی مطلوب بدون مدلسازی کسب و کار سازمان

مدلسازی کسب و کار سازمان جهت استخراج معماری سازمانی به دلیل بالا بودن هزینه و زمان انجام آن، یکی از دغدغه های اساسی به شمار می رود .تمامی متدولوژیهای معماری سازمانی مثل EAP و IE شما را به مدلسازی کسب و کار مجبور می سازد .در این مقاله، به بررسی و تحلیل ضرورت یا عدم ضرورت مدلسازی وضعیت جاری کسب و کار سازمان پرداخته شده و راهکاری جهت استخراج معماری سازمانی بدون نیاز به مدلسازی وضعیت جاری کسب و کار سازمان ارائه شده است .در این راهکار، معماری سازمانی با نگاه به مولفه های استراتژی سازمان و نتایج مطالعات تطبیقی استخراج شده است .این بحث، به دلیل سادگی روی متدولوژی EAP انجام شده ولی برای تمامی متدولوژیهای معماری سازمانی قابل استفاده است.

 

علی قبادی تپه ، رضا رضائی ، مجید عسکرزاده
دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *