ارائه روشي نوين در سيستمهاي توزيع شده براي كنترل و انتخاب هماهنگ كننده

تعداد فرايندهاي دالگوريتم بولي يكي از روشهاي انتخاب هماهنگ كننده است كه در زمان شكست هماهنگكننده، به منظور بالابردن تحملپذيري سيستم نسبت به خطا، فرايندي كه بالاترين اولويت را دارد، به عنوان هماهنگكننده جديد انتخاب مي كن . د در اين الگوريتم تعداد پيغامهاي رد و بدل شده تا انتخاب هماهنگكننده بالا ميباشد و با افزايش تعداد فرايندها به شدت بالا ميرود كه باعث ازدحام ترافيك شبكه ميشود وزمان زيادي براي انتخاب هماهنگكننده از دست ميرود. ما در اين مقاله الگوريتم بولي را به گونهاي بهينه كردهايم كه كارايي آن از نظر سادگي، سرعت، تعدادپيغامها و تعداد فرايندهاي درگير تا انتخاب هماهنگكننده، به طور چشمگيري افزايش مييابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *