ارائه روشي نوين در تفكيك پالسهاي تخليه جزئي در ترانسفورمرهاي قدرت

سيستمهاي عايقي ترانسفورمرها همواره در معرض تنشهاي متعددي از جمله شدت ميدانهاي الكتريكي بالاي موضعي قرار دارند. وجود نقص در سيستم عايقي در حضور اين تنشهاي بالا در عمده موارد منجر به بروز پديده تخليه جزئي خواهد شد. عليرغم پيشرفتهاي متعدد در زمينه اندازه گيري و تفكيك پالسهاي تخليه جزئي با منشا بيروني و خارجي)عمدتاً كرونا( در تجهيزاتي از قبيل ژنراتورها، موضوع تفكيك منشأ پالسهاي تخليه جزئي در ترانسفورمرها نياز به تلاش و تحقيق بيشتري دارد. در اين تحقيق يك روش پيشنهادي با استفاده از حسگرهاي دوگانه خازني-سلفي جهت تفكيك پالسهاي تخليه جزئي بيرون از ترانسفورمر از پالسهاي داخلي پيشنهاد و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نتايج حاصله نشان مي دهد كه اين متد از قابليت مناسبي برخوردار است هرچند كه استفاده از روش پيشنهادي نيازمند استفاده از تجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *