ارائه روشي نوين در تخمين محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيك زا در شبكه قدرت

در اين مقاله الگوريتم جديدي براي تخمين حالت هارمونيك (HSE) در شبكه هاي قدرت سه فاز نامتقارن ارائه مي گردد . اين الگوريتم شامل روش جديدي براي تشكيل ماتريس هاي ادميتانس در تخمين حالت هارمونيك و شيوه نويني براي كاهش معادلات اندازه گيري مي باشد. در اين الگوريتم براي حذف خطاي عددي روش نرمال در حل مسأله HSE از روش تجزيه مقادير سينگولار (SVD) استفاده شده است . با بكارگيري اين روش مي توان در شبكه هاي كاملاً رؤيت پذير و نيز در شبكه هاي جزئي رؤيت پذير، بدون نياز به تعداد زياد اندازه گيري، تخمين حالت هارمونيكي انجام داد و محل، اندازه و نوع بارهاي هارمونيك زا را با دقت بالا تخمين زد . روش ارائه شده در اين مقاله، سرعت، دقت و كارايي HSE را با حذف محاسبات ماتريسي اضافي، افزايش دقت نتا يج و رفع نياز به آناليز رؤيت پذيري قبل از تخمين حالت، افزايش مي دهد. شبيه سازي انجام شده روي دو شبكه واقعي دقت و كارايي اين روش را نشان ميدهد.

 

عليرضا صفاريان -سيد حسين حسينيان
گروه مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده فني- دانشكده مهندسي برق
دانشگاه تهران- دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *