ارائه روشي نوين بمنظور پيشبيني عملكرد مقره در شرايط آلوده جهت دستيابي به پروفيل بهينه

مقرههاي فشارقوي كه براي جداسازي سطوح ولتاژ بكار برده مي شوند، بايد داراي مقاومت سطحي بسيار بالايي باشند تا از هدايت جريان الكتريكي در مسيرهاي ناخواسته در سيستم قدرت جلوگيري بعمل آورند. با وجود مناسب بودن مقاومـت سطحي مقره ها در هنگام طراحي و ساخت، پس از نصب و با گذشت زمان و افزايش آلودگي سطوح ايزولاسيون در شرايط مرطوب، نامناسب بودن طراحي ايزولاسيون، به شكست الكتريكي و خاموشيهاي مكرر در سيستم منجر ميگردد. سوابق بهره برداري، آمار بالاي قطعي ناشي از آلودگي و تعداد دفعات زيادي كه بهره برداران مناطق جنوب كشور اقدام به شستشوي مقره هاي خطوط مي نمايند خود مويد اين مهم است. از اين رو طراحي صحيح و انتخاب ايزولاسيون در سيستم هاي قدرت، به خصوص در مناطقي كه داراي آلودگي محيطي بالايي هستند، بسيار حائز اهميت ميباشد. طراحي ايزولاسيون در يك سيستم، زماني صحيح و كارآمد خواهد بود كه بر اساس اطلاعات صحيح و كاملي از پارامترهاي مختلف سيستم و از جمله آلودگي انجام پذيرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *