ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

در اين مقاله الگوريتمي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن تاثير سيتمهاي حفاظتي و المانهاي قطع كننده مربوطه ارائه ميشود. خطاي  سيستمهاي حفاظتي از عوامل اصلي خروجيهاي پشت سرهم ميباشد و منجر به خاموشي بخش وسيعي از شبكه ميشود, بنابراين عملكرد مطلوب سيستمهاي  حفاظت موجود در شبكه ميتواند نقش چشمگيري در بهبود قابليت اطمينان كل شبكه داشته باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *