ارائه روشي كاربردي براي پيش بيني بار مصرفي مشتركين بر مبناي استفاده از شبكه هاي عصبي

با توجه به رشد روزافزون و غيرخطي بار مصرفي مشتركين،وجود راهكار مناسبي براي پيش بيني بار ضروري به نظر مي رسد. شبكه هاي عصبي مصنوعي تاكنون نقش خود را در تخمين و مدلسازي توابع كاربردي و غير خطي مختلف به خوبي ايفا كرده اند . در اين مقاله روشي ارائه مي شود كه در آن استفاده از شبكه هاي عصبي باعث بهبود پيش بيني بار شبكه برق منطقه اي خراسان شده است . نتايج بيانگر كاربرد عملي اين روش مي باشد.

 

ياسر محمديان روشن -مهدي علومي بايگي -هاني رئوف شيباني
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه برق
شركت برق منطق هاي خراسان، دفتر بازار برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *