ارائه روشي جهت تعيين طرح انعطاف پذير از ميان چندين طرح توسعه ي سيستم انتقال به دست آمده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله روشي جهت يافتن منعطفترين جواب در بين جوابهاي ممكن مسئله برنامهريزي توسعه سيستم انتقال كه خروجي الگوريتم ژنتيك در مرحله نهايي هستند ارائه شده است. در اين روش شبيهترين طرح به طرحهاي ديگر معرفي ميشود تا در صورت تغيير در يكي از پارامترهاي داراي عدم قطعيت با كمترين هزينه بتوان اين طرح را به طرحي كه نيازهاي جديد را ارضا ميكند تبديل كرد. در اين مقاله ابتدا با استفاده از الگوريتم ژنتيك مسئله برنامهريزي توسعه سيستم انتقال حل شده و مجموعهاي از جوابهاي مناسب بدست ميآيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *