ارائه روشي جديد براي ديسپچ همزمان انرژي، رزرو و بار در محيط تجديد ساختار شده

اين مقاله روشي جديد براي ديسپچ واحد هاي توليدي در شبكه هاي با دسترسي با ز ارائه مي نمايد. در روش ارائه شده با استفاده از الگوريتم ژنتيك، توليد، رزرو  چرخشي و بار به طور همزمان ديسپچ مي شوند. در اين روش هزينه هاي مربوط به انرژي الكتريكي و رزروي كه واحد توليدي در اختيار شبكه قرار مي دهد از ديدگاه  شبكه مي نيمم شده و همزمان با آن سود مشتريها (خريداران برق ) نيز ماكزيمم مي گردد . در مدل در نظر گرفته شده اين مقاله، علاوه بر واحدهاي توليدي كه به منظور فروش انرژي و رزرو در بازار شركت نموده و پيشنهاد قيمت مي دهند، مشتريان نيز براي خريد انرژي الكتريكي و تامين بار خود پيشنهاد قيمت مي دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *