ارائه راهكارهايي در جهت كاهش حريم خطوط انتقال نيرو و بررسي آخرين بخشنامه حريم

به منظور تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين مختلف هر سال بخش قابل توجهي از بودجه صنعت برق كشور به احداث خطوط انتقال نيرو اختصاص مي بابد. بخشي از هزينه هاي احداث خطوط انتقال نيرو مربوط به هزينه حريم ويا حقوق ارتفاقي مي باشد. اين هزينه ها هرسال افزايش يافته و در برخي موارد از موانع جدي اجراي پروژه هاي خطوط انتقال نيرو محسوب مي گردد . معيار تعيين حريم خطوط انتقال نيرو ، قانون حريم موجود وآخرين بخشنامه ابلاغي در سال 84مي باشد. در اين مقاله با ارائه رويكردي جديد درراستا ي تكميل بخشنامه سال 84مانند تلفيق كاهش اسپن وافزايش پارامتر، استفاده از برجهاي تلسكوپي با مقره هاي كامپوزييتي و….. مي توان حريم خطوط انتقال را حدود % 30الي % 50نسبت به وضعیت بخش نامه کاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *