ارائه الگوريتم كنترلي برقگير كنترل شده با تريستور براي كاهش گذراي كليدزني خازن در شبكه

خازن هاي موازي به عنوان عناصر جبران كننده توان راكتيو در شبكه هاي توزيع، عموما در محل پست و مصرف نصب و
مورد استفاده قرار مي گيرند. خازن اصلاح ضريب به منظور بهبود ضريب توان مصر ف كنندگان در محل مصرف مورد بهره برداري قرار مي گيرد. همچنين شركت هاي برق، براي افزايش ظرفيت انتقال توان و تصحيح ولتاژ در پيك بار، مبادرت به كليدزني خازن در پست توزيع مي ورزند. لذا يكي از اتفاقات شبكه برق، وجود حالتهاي گذرا و اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني اين خازن ها مي باشد. در اين مقاله اثرات گذراي كليدزني خازن در پست توزيع، در حالت نصب خازن اصلاح ضريب در محل مصرف بررسي شده است . نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه ورود خازن در پست موجب بروز اضافه ولتاژ شديد در محل مصرف مي گردد . در اين مقاله الگوريتم كنترل برقگيرهاي كنترل شونده با تريستور جهت كاهش اضافه ولتاژ ناشي از كليدزني خازن پست ارائه شده است كه در آن كنترلر پس از شناسايي حالت گذرا، تريستورها را براي ورود برقگير به شبكه آتش مي نمايد. مزيت
اين روش نسبت به روش هاي مرسوم، استفاده از برقگيري با ماكزيمم ولتاژ كار دائم برابر يا كوچكتر از ولتاژ نامي شبكه
مي باشد. توانايي اين روش، تشخيص و حذف سريع حالت هاي گذرا و اضافه ولتاژهاي كمتر از سطح حفاظتي برقگيرهاي فعلي است . به طوري كه موجب كاهش محسوس اضافه ولتاژ، ميرايي سريع حالت گذرا (كمتر از يك سيكل ) و همچنين افزايش كيفيت ولتاژ دريافتي مصرف كننده مي گردد . تحليل هاي تئوريك و نتايج شبيه سازي با استفاده از نرم افزارهاي EMTP و MATLAB براي بررسي روش مذكور ارائه شده است.

 

 

خليل گرگاني فيروزجاه ، عبدالرضا شيخ الاسلامي ، سعيد لسان
دانشكده برق- دانشگاه مازندران
بابل- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *