ارائه الگوريتمي مناسب جهت برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بر حسب شاخص هاي قابليت اطمينان

با توجه به افزايش روزافزون تقاضاي الكتريسيته در كشور ، برنامه ريزي شبكه توليد و انتقال براي سالهاي آينده از اهميت
بالائي برخوردار شده است. در اين راستا مطالعات قابليت اطمينان نقش مهم و اساسي را در طرح هاي آينده ايفا خواهد
نمود. در اين مقاله سعي شده است تا با ارائه الگوريتم هائي مناسب براي اين مطالعات، زمينه ايجاد روشي متحد و يكسان
جهت انجام مطالعات قابليت اطمينان در برنامه ريزي شبكه توليد و انتقال كشور بوجود آيد . اين الگوريتم ها با تكميل مطالعات كنوني و الگو گرفتن از مطالعات قابليت اطميناني كه در نقاط مختلف جهان از جمله كشورهايي مانند كانادا، آمريكا و آلمان صورت مي گيرد ، ارائه شده اند . در انتها نيز اين الگوريتم ها بعنوان نمونه بر روي اطلاعات برق منطقه اي فارس اجرا شده و برنامه ريزي سالهاي آينده شبكه توليد و انتقال آن مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 

حبيب قراگوزلو
دانشگاه تربيت مدرس
ايران

محمود رضا حقي فام
دانشگاه تربيت مدرس
ايران

مسعود بهجاني زاده
دانشگاه آزاد اسلامي تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *