ارائه الگوريتمي مبتني بر ماتريس امپدانس براي مكانيابي خطا

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارائه الگوريتمي مبتني بر ماتريس امپدانس براي مكانيابي خطا در شبكه هاي توزيع چهار سيمه

دانلود مقاله :ارائه الگوريتمي مبتني بر ماتريس امپدانس براي مكانيابي خطا در شبكه هاي توزيع چهار سيمه

شبكه هاي توزيع چهار سيمه در مقابل حفاظت خطاي مكانيابي خطا در شبكه هاي توزيع هم براي شركت هاي برق منطق هاي و هم براي مصرف كنندگان بخاطر داشتن منبع توان قابل اطمينان بسيار مهم است. زماني كه در شبكه خطايي رخ ميدهد بسيار مهم است كه مكان آن را هر چه سريع تر تشخيص داده و نسبت به  بازيابي تو ان اقدام كرد . اين كار هزينه هاي تحميلي ناشي از قطع طولاني برق براي بارهاي حساس و صنعتي را كاهش ميدهد . بدين منظور در طول سالهاي گذشته  تحقيقات وسيعي روي مكان يابي خطا در شبكه هاي توزيع صورت گرفته و روشهاي زيادي براي تعيين محل خطا در مقالات ارائه شده است. اتصال كوتاه نسبت به شبكه هاي سه فاز سه سيمه حساس تر هستند. تاكنون روشهايي كه براي مكانيابي خطا در شبكه – هاي توزيع پيشنهاد شده اند سيم چهارم را در نظر نگرفته اند، بنابراين  نياز به الگوريتمي كه بتواند با توجه به سيم چهارم مكان خطا را تشخيص دهد احساس مي شود . در اين مقاله الگوريتم مكانيابي خطا با در نظر گرفتن سيم چهارم  بصورت جداگانه براي شبكه هاي چها ر سيمه پيشنهاد مي گردد . مشخصات بارز شبكه هاي توزيع شامل نامتقارني بار، نامتقارني شبكه، فيدرها و شاخه هاي مجانبي و بارهاي مياني در الگوريتم پيشنهادي در نظر گرفته شده است. شبيه سازي هاي انجام گرفته در نرم افزارهاي EMTP و MATLAB دقت الگوريتم پيشنهادي را نشان  ميدهد.

اسماعيل ابراهيمي
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

محمد جواد سنجري
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *