ارائه الگوريتمي مبتني بر شاخصهاي فني جهت اولويت بندي بهينه اجراي پروژه هاي خط و پست

در اين مقاله راهكاري جهت اولويت بندي اجراي پروژه هاي خط و پست ارائه شدهاست. اين الگوريتم بر مبناي ميزان تاثير پروژه بر شاخصهاي فني شبكه ميباشد. شاخصهاي فني كه در اين مقاله مورد ارزيابي قرار ميگيرند، عبارتند از شاخص پروفيل ولتاژ، شاخص بارگذاري خط، شاخص بارگذاري ترانسفورماتور، تلفات. هر پروژهاي كه تاثير مثبتتري بر شاخصهاي فني شبكه داشته باشد اولويت بيشتري براي اجرا دارد.روش مذكور بر قسمتي از شبكه فارس پياده و نتايج آن ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *