ارائه الگوريتمي كارا براي حذف انواع نويز از سيگنالهاي تخليه جزيي جهت استفاده در اندازه On-line گيري

آشكارسازي سيگنالهاي تخليه جزيي 1در تجهيزات فشارقوي، در تشخيص مهندسي و جلوگيري از توسعه عيب بسيار مؤثر بوده و جايگاه ويژه اي در سيستم هاي نوين پويش 2و عيب يابي 3تجهيزات قدرت يافته است. پيشرفتهاي كنوني در تجهيزات وتكنيك هاي اندازه گيري از طرفي امكان اندازه گيري و ثبت بسياردقيق سيگنالهاي حاصل از آشكارسازي را فراهم و انگيزه هاي فراواني براي عيب يابي دقيق تر ايجاد نموده، و از طرف ديگر آغشته شدن سيگنال به انواع نويز را اجتناب ناپذير نموده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *