ارائه الگوريتمي جهت تخصيص بهينه منابع سخت افزاري در سيستم هاي اسكاداي مجازي سازي شده

با توجه اهم ي ت سي ستم هاي در فرآ يند به رهبرداري صنعت برق، ولزوم بهره گر يي از فن آوريهاي روز همچون تكنولوژي مجازيسازي ،كه به منظور ارتقاء امن ي ت و پاي داري س ي ستم هاي در سطوح مختلف پياده سازي و بكار گيري مي شود، لذا دستيابي به روشهاي كسب اطمينان از صح ت اينپ ي اده ساز ي، نحوه تخصيص بهينه منابع سخت افزاري و اثبات عملكرد صحيح س ي ستم اسكاداي مجازي سازي شده به عنوان ي ك س ي ستمبلادرنگ نرم( از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *