اثر اشباع مغناطيسي بر شاخص نوسان پاندولي در تشخيص عيب

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – اثر اشباع مغناطيسي بر شاخص نوسان پاندولي در تشخيص عيب اتصال حلقه موتورهاي القايي

دانلود مقاله : اثر اشباع مغناطيسي بر شاخص نوسان پاندولي در تشخيص عيب اتصال حلقه موتورهاي القايي

پايش وضعيت موتورهاي القائي، يك تكنو لوژي كاملاً ضروري و مهم براي تشخيص عيوب مختلف در مراحل ابتدائي بصورت On Line مي باشد كه مي تواند از بروز آسيب  هاي اساسي غيرمنتظره در همان مراحل ابتدائي جلوگيري كند. از جمله شاخصهاي غيرتهاجمي كه در شناسايي اين نوع عيب مورد استفاده قرار گرفته است، پديده نوسان پاندولي مي باشد. اين شاخص در برابر تغييرات بار و عدم تعادلي تغذيه مقاوم است و لذا از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. در اين مقاله تاثير اشباع  مغناطيسي بر روي دقت اين شاخص مورد مطالعه قرار مي گيرد. براي اين منظور يك موتور القائي سه فاز صنعتي با عيب اتصال حلقه با استفاده از روش تابع سيم پيچ  مدلسازي شده و اثر اشباع مغناطيسي در مدل مذكور اعمال مي گردد . سپس شاخص نوسان پاندولي با استفاده از شبيه سازي مدلهاي اشباع پذير و غير اشباع  پذير محاسبه شده و با نتايج حاصل از آزمايش مقايسه مي شود. نتيجه اين مقايسه حاكي از نزديكتر شدن شاخص حاصل از شبيه سازي با مدل اشباع پذير به نتايج
آزمايشگاهي و افزايش دقت مدلسازي با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطيسي مي باشد.

منصور اوجاقي
دانشكده مهندسي
دانشگاه زنجان
زنجان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *