اثر ارتفاع پاشنه بر ویژگیهای مکانیکی وضعیت ایستاده در زنان

در این پژوهش اثر ارتفاع پاشنه کفش بر روی برخی ویژگی های مکانیکی وضعیت ایستاده از جمله میزان پایداری و تعغییر مکان خط ثقل مورد مطالعه قرار گرفت.به منظور سنجش اثر فوق از بررسی جابه جاییهای وابسته به زمان مرکز فشار (نقطه اثر بردار نیروی عکس العمل زمین)استفاده شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *