اثرات پروفيل مقره هاي پرسليني بر عملكرد آنها

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -ارزيابي ميداني اثرات پروفيل مقره هاي پرسليني بر عملكرد آنها

دانلود مقاله : ارزيابي ميداني اثرات پروفيل مقره هاي پرسليني بر عملكرد آنها در شرايط آلودگي با استفاده از پايگاه تحقيقاتي تجهيزات برقي مناطق گرمسيري هرمزگان

 

نشست آلودگي بر روي ايزولاسيون خطوط و شبكه هاي انتقال و توزيع در مناطق ساحلي خليج فارس عامل اصلي

وقوع خطاهاي عايقي و خاموشي هاي ناخواسته در اين منطقه محسوب مي گردد.

هر چند تاكنون اندازه گيري هاي جريان نشتي بصورت آزمايشگاهي بسيار انجام گرفته و نتيجه مطالعات با اين

شبيه سازي هاي آزمايشگاهي نتايج مطلوبي را نيز ارائه داده است ولي با اين وجود از آنجا كه اين شبيه سازي ها كاملا بيانگر شرايط محيطي نمي باشند،

در عمل بكارگيري روش اندازه گيري جريان نشتي در شرايط واقعي محيط و تحت ولتاژ شبكه ضروري و گريز ناپذير مي باشد.

 
آنچه كه روش مانيتورينگ جريان نشتي مقره ها را از ساير روشهاي متداول مانيتورينگ آلودگي متمايز مي سازد بررسي

لحظه به لحظه و ثبت پارامترهاي مختلف الكتريكي مقره نظير دامنه جريان، بار الكتريكي روي مقره، هدايت سطحي مي باشد

كه تناظري يك به يك مابين شرايط آب وهوايي و محيطي با شرايط الكتريكي سيستم را برقرار مي سازد.

 

 

تجربيات بهره برداري و مطالعات ميداني نشان داده اند كه پروفيل وجنس مقره در ميزان جريان نشتي عبوري و نيز ميزان آلودگي نشسته بر سطح آن تاثير بسزايي دارد .

 

در اين مق اله عملكرد مقره فشارقوي نوع لانگ راد پرسليني با بررسي رفتار جريان نشتي و سطح آلودگي آن در مقايسه با مقره بشقابي

مرجع مورد ارزيابي قرار م يگيرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *