اثرات نيروهاي مكانيكي ناشي از بروز خطاي اتصال كوتاه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مطالعه موردي اثرات نيروهاي مكانيكي ناشي از بروز خطاي اتصال كوتاه در يك پست انتقال

دانلود مقاله : مطالعه موردي اثرات نيروهاي مكانيكي ناشي از بروز خطاي اتصال كوتاه در يك پست انتقال

ترانسفورماتورهاي قدرت بعنوان يكي از با ارزشترين تجهيزات شبكه الكتريكي مطرح هستند و هزينه خريد آنها درصد عمده اي از هزينه اوليه احداث پست هاي انتقال را
شامل مي شود. بروز حادثه براي يك ترانسفورماتور داراي پيامدهاي نامطلوب بزرگي است كه هزينه زياد زماني و مالي تعمير، كاهش قابليت اطمينان شبكه، اختلال در برقرساني و از دست رفتن سود فروش برق در شبكه قدرت و يا تحمل ضرر تاخير در توليد محصولات از آن جمله هستند.با توجه به اينكه در حوادث رخ داده در يكي از پست ها ي انتقال، تعدادي از ترانسفورماتورهاي 230/63 كيلوولت پست دچار آسيب جدي گرديدند، مطالعاتي جهت مشخص كردن عامل و يا عوامل دخيل در بروز حادثه انجام گرديد. در اين مطالعه، نيروهاي الكترومغناطيسي در شرايط اتصال كوتاه با استفاده از نرم افزار المان محدود MAGNET مدل گرديده و رفتار اجزاي مختلف سيم پيچ در برابر اين نيروها با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده در شبيه سازي، كاملا با مشاهدات انجام شده در محل دمونتاژ ترانس ها و ميزان آسيب هاي وارده به ترانس ها مطابقت مي نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *