اثرات بيولوژيكي ميدان هاي الكترومغناطيسي فركانس پايين

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تحليل اثرات بيولوژيكي ميدان هاي الكترومغناطيسي فركانس پايين توليد شده توسط خطوط انتقال بروي بدن انسان

دانلود مقاله :تحليل اثرات بيولوژيكي ميدان هاي الكترومغناطيسي فركانس پايين توليد شده توسط خطوط انتقال بروي بدن انسان

در سال 1960 با افزايش نياز به انرژي الكتريكي باعث شد تا دانشمندان به فكر انتقال انرژي برق در ولتاژ بسيار بالا بيفتند كه اين مسئله باعث ايجاد خطوط انتقال برق  فشار قوي با ولتاژ بسيار بالا شد. اين خطوط با ولتاژ بسيار بالا، اين انرژي را با تلفات بسيار كم انتقال ميدهند و زمين كمتري را هم نسبت به خطوط فشار ضعيف اشغال ميكنند.يكي از مسائلي كه اخيرا در ليست مواردي كه براي سلامتي بدن انسان خطرناك ميباشد مطرح شده است، ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي توليد شده توسط خطوط انتقال برق فشار قوي ميباشد. انتقال برق از نيروگاهها به مناطق مصرف تو سط خطوط انتقال صورت ميگيرد. همچنين افزايش روز افزون استفاده از انرژي برق منجر به  افزايش استفاده از اين خطوط شد. بنا به اين دليل در معرض قرار گيري بدن انسان در برار امواج الكترومغناطيس توليد شده توسط اين خطوط در حال افزايش ميباشد. هدف از اين مقاله تعيين ميدان الكترومغناطيس در تمام نقاط در اطراف خطوط انتقال فشار قوي ميباشد. بنابراين اين مقاله به تعيين و محاسبه ميدان الكتريكي،  مغناطيسي، چگالي جريان وچگالي قدرت در درون بدن انسان مي پردازد . شبيه سازي با در نظر گرفتن مدلي استوانهايي با رسانايي معيني بجاي بدن انسان انجام گرفته است.

عليرضا فريدوني
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران
بهروز وحيدي
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *