اتوماسيون بهينه ي كليدها در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي از جمله موارد مهمي است كه توجه بسياري از شركت هاي توزيع نيروي برق را به خود جلب كرده است. يكي از  راهكارهاي مطرح براي ارتقاء سطح قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع، مجهز نمودن سكسيونرها و نقاط مانور روي فيدرهاي فشارمتوسط به قابليت كنترل از راه دور است.  در اين مقاله روشي جديد جهت حل مسأله ي اتوماسيون بهينه ي نقاط مانور و سكسيونرها در شبك ههاي توزيع در قالب يك مسأله ي بهينه سازي رياضي ارائه شده  است. در تابع هزينه ي پيشنهاد شده هزينه هاي اتوماسيون كليدها، خسارت خاموشي ها و بهره برداري و نگهداري شبكه در نظر گرفته شده است. براي بهينه سازي مسأله از برنامه ريزي پويا استفاده شده است. كارايي روش پيشنهادي از طريق اجراي آن روي يك شبكه ي توزيع واقعي ايران نشان داده شده است .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *