اتصال كوتاه در خطوط انتقال چند پايانه اي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تعيين مكان اتصال كوتاه در خطوط انتقال چند پايانه اي( بيش از 3 پايانه) با استفاده از تبديل S

دانلود مقاله : تعيين مكان اتصال كوتاه در خطوط انتقال چند پايانه اي( بيش از 3 پايانه) با استفاده از تبديل S

تعيين مكان اتصال كوتاه يكي از مهمترين مسائل شركت هاي برق مي باشد. روش هاي مختلفي براي تعيين مكان اتصال كوتاه در شبكه هاي قدرت ارائه شده است  .اين مقاله يك روش جديد براي مكان يابي اتصال كوتاه در خطوط انتقال چندپايانه اي ارائه مي كند. اين روش تعميم يافته روش پيشنهاد شده در مرجع به شبكه هاي  بيش از 3 پايانه مي باشد. در اين روش امواج گذراي بوجود آمده از اتصال كوتاه در همه پايانه ها اندازه گيري شده و سپس با استفاده از تبديل S ويژگي هاي زمان-  فركانسي آنها بدست مي آيد . با استفاده از اين ويژگي ها زمان رسيدن امواج به پايانه ها تشخيص داده مي شود. براي شبيه سازي حالت هاي مختلف از نرم افزار  ATP-EMTP و براي انجام مراحل مكان يابي از نرم افزار MATLAB استفاده شده است . نتايج شبيه سازي بيانگر عملكرد مناسب روش پيشنهادي تحت شرايط مختلف  مي باشد.

عليرضا احمد يمنش سيد محمد شهرتاش
قطب علمي اتوماسيون و بهر هبرداري سيستم هاي قدرت قطب علمي اتوماسيون و بهره برداري سيستم هاي قدرت
دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران – ايران تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *