اتصال بهينه مزرعه بادي به شبكه سيستان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – اتصال بهينه مزرعه بادي به شبكه سيستان و اثرات آن بر شاخصهاي قابليت اطمينان

دانلود مقاله : اتصال بهينه مزرعه بادي به شبكه سيستان و اثرات آن بر شاخصهاي قابليت اطمينان

هدف از اين مقاله، تعيين ظرفيت بهينه سيستم انتقال متصل كننده نيروگاه بادي به شبكه و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم

قدرت با درنظر گرفتن توليد مزرعه بادي است. شاخص هاي مورد مطالعه در دو سطح HLI و HLII مورد استفاده قرار ميگيرند.

 

ابتدا با توجه به مطالعات آماري و توزيع هاي احتمالاتي،

مدلي براي ميزان توليد مزرعه بادي بر اساس سرعت باد منطقه ارائه خواهد شد. پس از بدست آوردن مدل توليد مزرعه بادي،

از شاخصهاي سطح HLI به منظور تعيين ظرفيت و آرايش بهينه سيستم انتقال متصل كننده مزرعه بادي

به شبكه سراسري استفاده خواهد شد .

 

در اين مطالعه، بر اساس تحليل قابليت اطمينان/ هزينه و براساس سود ناشي از

توليد مزرعه بادي و هزينه احداث خط انتقال، ميزان بهينه ظرفيت خط انتقال تعيين خواهد شد. علاوه بر اين، اثرات

عوامل مختلف شبكه مانند ظرفيت خط انتقال و پيك بار شبكه بر ميزان شاخص LOLE بررسي خواهد شد .

 

پس از بررسي پارامترهاي مختلف تاثيرگذار بر قابليت اطمينان شبكه در سطح HLI و تعيين بهينه سيستم انتقال،

اثرات توليد بادي بر شبكه واقعي سيستان در سطح HLII مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *