آنالیز و شبیه سازی نتقال کوانتومی در ترانزیستور اثر میدانی نانوتیوب کربن

در این مقاله یک ترانزیستور اثر میدانی نانوتیوب کربن بالیستیک که دارای کانال بسیار کوچک سطح تماس فلزی با سد پتانسیل کم و نارسانای گیت باریک با ثابت دی الکتریک بزرگ است با استفاده از شبیه سای کواتومی خودسازگار تحلیل شده است برای درک فیزیکی و پیش بینی بهینه سازی در طراحی یک شبیه ساز عدید که معاده انتققال کوانتومی را به صورت خود سازگار با معادله پواسون سه بعدی با استفاده از تابع گرین ناترازمند حل میکند به کار رفته است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *