آناليز و بررسي پاشندگي موجبري فيبر نوري چند لايه

در اين مقاله آناليز فيبرهاي نوري چند لايه با مقاطع دايروي و بررسي پارامتر پاشندگي موجبري آنها ارائه شده است. تأثير نماية ضريب شكست لايهها در ثابت انتشار نرماليزه و پاشندگي به دقت مورد بررسي قرار گرفتهاند. مقادير ويژة ساختار هدايتي با حل كامپيوتري بدست آمده شده و روش بسط مودي به عنوان يك روش مؤثر براي اين ساختار معرفي ميشود. نتايج عددي بدست آمده با نتايج موجود مقايسه شده و از دقت خوبي برخوردارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *