آناليز سوييچ موجبري تمام نوري Ti: LiNbO3به روش MFDM

در اين مقاله توزيع ميدان مودهاي زوج و فرد كاپلر نوري و روند انتقال توان نوري در يك سوييچ موجبري تمام نوري Ti:LiNbO3به روش تجزيهي فوريهي اصلاح شده MFDM
محاسبه شده است. توسط نرم افزار تهيه شده، كوپلاژ نور فيبر به موجبرها نيز محاسبه شده است. با انتخاب ولتاژ مناسب الكترودها، سوييچ كامل نور بين شاخه هاي كاپلر الكترواپتيك صورت مي پذيرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *