آلودگيِ نوري؛ تعاريف، عوارض و راه هاي بهبود

بدون وجود نور مطمئنا هيچ تعريفي از پديده ها و يا به طور كلي هيچ تعريفي از هستي رقم نمي خورد. بشر ؛ پديده ها و موجودات عالم را در پرتو نور خورشيد شناخته و در سايه ي نور خورشيد درك خود را از هستي گسترش داده است و زندگي جمعي را رقم زده است . اين بوده كه بشر سعي كرده با گس ترش بازه ي روز و ايجاد نورهاي مصنوعي امكان استفاده از هستي شبانه را نيز براي خود مهيا كند . اما آن قدر كه
در گسترش فضاي نوراني سعي كرده است براي طراحي دقيق و مناسب نور وقت نگذاشته است. همان قدر كه كمبود نور زندگي را مختل مي كند، نور اضافه نيز مي تواند تبعات بسياري براي زندگي شهري و فردي داشته باشد. اين اختلالات مي توانند در دو زمينه ي مهم دسته بندي شوند:

-1 كيفيت نور
-2 شدت نور

آلودگي نوري Light Pollution در سه حوزه ي كاري قابل بررسي ست اين سه حوزه عبارت اند از؛

حوزه ي زيست محيطى
حوزه ي انرژى
حوزه ي نجوم و زيبايي شناسي

اين نكته قابل ذكر است كه مشكلات عمده ي اين سه حوزه مشترك است . در اين مبحث سعي مي شود با تكيه بر دو حوزه ي اول –اتلاف انرژي و زيست محيطي- به بررسي اين پديده بپردازيم . در آغاز با بررسي تعاريف مربوط به آلودگي نوري و شاخصه هاي آن به مشكلاتي كه اين عارضه براي زندگي شهري و اتلاف انرژي به وجود مي آورد اشاره مي شود و سپس راه هاي عمومي رفع اين مشكل در جهت اصلاح وضعيت و جلوگيري از گسترش آن ارائه داده مي شود.

 

سيد محسن بن يفاطمه
شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *