آشکارسازي چهره با شبکه هاي عصبی در تصاویر رنگی

در این مقاله، آشکارسازي چهره با شبکه هاي عصبی در تصاویر رنگی بررسی میشود. با توجه به اینکه رنگ پوست در فضاي ycbcr تشکیل یک خوشه را میدهد، لذا یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه یا MLP براي جداسازي نواحی پوستی استفاده شد. براي تست شبکه از نمونه هاي پوست صورت موجود در تصاویر تهیه شده از یک دوربین دیجیتال و یک پایگاه عکس دانشجویی استفاده گردید و نتایج زیر حاصل شد: در فریمهاي ویدئویی به دلیل سادگی زمینه تصویر، با یک شبکه (1-4-6-2) نتایج بسیارخوبی حاصل شد. در دومین تست شبکه به دلیل پیچیدگی زمینه عکسها، بهترین شبکه با ساختار (1-60-90-2) نتایج قابل قبولی را ارائه داد.

 

محمود محلوجی

گروه برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کاشان

محمد باقر منهاج

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *