آشنائي با پروتكل مخابراتي مودم راديوئي طيف گسترده

گسترش روزافزون سرويسهاي مخابراتي مختلف و همچنين محدوديتهاي ذاتي منابع مخابراتي، استفاده از تكنيكهاي پيچيده تر جهت استفاده بهينه از منابع و افزايش
كيفيت مخابراتي را ضروري ساخته است. در اين بين سيستمهاي طيف گسترده به دليل مزاياي متعددشان از جمله مقاومت در برابر تداخلهاي مختلف، مقابله با اثرات مخرب انتشار چند مسيره و همچنين افزايش امنيت اطلاعاتي از استقبال گستردهاي برخوردار شده اند. استفاده از اين تكنيك در سيستمهاي اتوماسيون توزيع
صنعت برق نيز علاوه بر مزاياي ياد شده، موجب سهولت در اخذ مجوز فركانسي و استقلال نسبي از ديگر سازمانها ميگردد. از اينرو در گروه مخابرات پژوهشگاه نيرو تصميم به طراحي و ساخت مودم راديوئي طيف گسترده با كاربرد خاص در اتوماسيون توزيع گرفته شد كه در حال حاضر در مراحل پاياني قرار دارد. ويژگيهاي خاص اين سيستم، استفاده از پروتكلهاي مخابراتي متداول را غير ممكن ساخته است. بنابراين پروتكل مخابراتي اين سيستم كاملا بصورت اختصاصي طراحي و پيادهسازي شده است. در اين مقاله سعي بر آن است تا ضمن بيان نيازها و محدوديتهاي طراحي، ساختار پروتكل طراحي شده و چگونگي عملكرد آن به اختصار معرفي شوند.

 

كامران قوامي
پژوهشگاه نيرو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *