آشكارسازي نقاط گوشه اي به روش مقياس بندي انحناء

نقاط ويژگي بالاخص نقاط گوشه اي (Corner) نقش مهمي در سيست مهاي پردازش تصوير ايفاء ميكنند. انتخاب نقاط ويژه دو يا چند تصوير براي مطابقت (Matching) يكي از اساسي ترين مسائل در تحليل تصاوير به ويژه تثبيت تصاوير مي باشد. تثبيت تصوير به فرآيند انطباق دو يا چند تصوير گرفته شده از يك منظره در شرايط مختلف گويند. به طور عمده روشهاي تثبيت تصوير به دو روش انطباق نقاط ويژگي و انطباق روشنايي تقسيم م يشوند. يكي از مهمترين بخش هاي تثبيت تصوير بر مبناي نقاط ويژگي ، يافتن ارتباط نقاط ويژگي دو يا چند تصوير مي باشد، كه از لحاظ محاسباتي زمان زيادي را به خود اختصاص مي دهد. اين مقاله روشي براي يافتن بهينه نقاط ويژگي جهت كاهش بار محاسباتي ارائه مي دهد. نقاط ويژگي مورد نظر در اين مقاله نقاط گوشه اي هستند، كه ابتدا توسط روش فضاي مقياس انحناء (CSS) پيدا شده سپس توسط محاسبه آنتروپي (Entropy) نقاط نزديك به هم، فقط نقطه با آنتروپي بيشتر انتخاب مي شود. روش مذكور از لحاظ سرعت بسيار بالا بوده و روي تصاوير مختلف آزمايش شده است.

 

دكتر پيمان معلم ، علي معاضدي
گروه الكترونيك، دانشكده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان
دانشگاه تحصيلات تكميلي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نج فآباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *