آشكارسازي سيگنال رادار با استفاده از نماي Lipschitz

شبيه ساآشكارسازي يكي از مهمترين بخشهاي پردازش رادار است كه در آن با استفاده از آزمون دو فـرضيـه اي و معيارهاي آشكارسازي در مورد وجود يا عـدم وجـود هـدف در سيـگنـال دريـافـتي تـصميـم گيري مي شود. از جمله پركاربردترين آشكارسازها در رادار ، مي توان آشكارسازهاي با ساختار معلوم را نام برد. با توجه به اينكه يكي از روشهاي توصيف سيگنال نماي ليپ آن است ، در اين مقاله ضمن معرفي آن به ويژگي اين نما در حوزه تبديل موجك خواهيم پرداخت. طرح روش جديدي مبتني بر نماي ليپ براي دستيابي به احتمال آشكارسازي بالاتر ، بر اساس مقايسه منحني هاي ROC در آشكارسازهاي با ساختار معلوم ، همراه با نتايج شبيه سازي از دستاوردهاي اين تحقيق است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *