آشكارسازي خطاهاي امپدانس بالا با استفاده از تبديل موجك گسسته و سيستم استنتاج فازي

خطاي امپدانس بالا يكي از انواع خطاهاي معمول شبكه توزيع مي باشد. به دليل محدود بودن جريان اين نوع خطا، آشكار سازي آن توسط رله هاي اضافه جريان معمولي موجود در شبكه، امكانپذير نمي باشد. تمامي الگوريتمهاي پيشنهادي جهت آشكار سازي اين نوع خطا از دو مرحله اساسي تشكيل شده اند : ( 1) بدست آوردن مشخصات ويژه سيگنال جريان و /يا ولتاژ شبكه در حالت وقوع خطاي امپدانس بالا و ( 2) دسته بندي الگوها . در اين مقاله به ترتيب استفاده از تبديل موجك گسسته و سيستم استنتاج فازي درمراحل اول و دوم الگوريتم پيشنهاد شده است . تبديل موجك گسسته يكي از قوي ترين ابزارهاي تجزيه و تحليل سيگنالهاي گذرا ميباشد. از سوي ديگر، استفاده از سيستم استنتاج فازي در موارد عدم قطعيت، انتخاب بسيار مناسبي مي باشد. در پايان نيز چندين مورد شبيه سازي توسط نرم افز ار PSCAD/EMTDC حساسيت و امنيت الگوريتم در شرايط مختلف سيستم توزيع را مورد بررسي قرار ميدهد.

 

 

سعيد مرتضوي -ايمان سعدي نژاد -منصور محسني
دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشگاه شهيد چمران اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *