آشكارسازي جزيره الكتريكي در شبكه توزيع

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – آشكارسازي جزيره الكتريكي در شبكه توزيع شامل منابع توليدات پراكنده با استفاده از شبكه هاي عصبي و سيستم هاي فازي

دانلود مقاله :آشكارسازي جزيره الكتريكي در شبكه توزيع شامل منابع توليدات پراكنده با استفاده از شبكه هاي عصبي و سيستم هاي فازي عملكرد جزيره اي توليد  پراكنده زماني اتفاق مي افتد كه انتقال توان از سيستم قدرت به دلايل مختلف قطع شود ولي توليد پراكنده همچنان در مدار باقي بماند . در روش هاي غيرفعال براي  تشخيص جزيره، نياز به تعيين حدود آستانه وجود دارد. از آنجاكه مقدار حدود آستانه بر عملكرد روش غيرفعال تاثيرگذار است. براي آشكارسازي جزيره الكتريكي بدون نياز  به تعيين حدود آستانه، روش هاي تشخيص الگو در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است . در اين مقاله از شبكه هاي عصبي و سيستم فازي بعنوان روش هاي  تشخيص الگو، براي تشخيص جزيره استفاده شده است. در روش شبكه عصبي، به يك سري داده براي آموزش و آزمايش شبكه نياز است. براي طراحي سيستم فازي  نيز از همين داده ها استفاده مي شود. اين داده ها از طريق آزمايشات مختلف شامل، انواع خطاهاي متقارن و نامتقارن، كليدزني بار، كليدزني بانك خازني، كليدزني  بارخارجي و جزيره شدن بر روي شبكه 34 شينه تغيير يافته IEEE ، در اين مقاله شبيه سازي ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گرفته است.

مصطفي بابايي حميد ضابط خصوصي
دانشكده فني، دانشگاه گيلان
رشت – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *