آزمايش عايقي پست گازي 400كيلوولت در محل نصب

پست هاي گازي پس از نصب بايد تحت آزمايش عايقي قرار گيرند. براي اين منظور از ولتاژ متناوب، ولتاژ ضربه و يا ولتاژ كليدزني نوساني استفاده مي شود. با توجه به
ولتاژ بالاي لازم براي آزمايش، نياز به حمل تجهيزات نسبتا پيچيده و سنگين به محل مي باشد. محدوديت هاي ايجاد شده توسط بعضي كشورها در ارسال تجهيزات آزمايش به ايران باعث شد تا به امكانات داخل ايران روي آورده شود. آزمايشگاه فشارقوي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده هاي فني دانشگاه تهران موفق گرديد آزمايش هاي لازم بر روي پست گازي 400كيلوولت فولاد مباركه را با تجهيزات ساخت انجام دهد. در اين مقاله ضمن بحث در زمينه روش هاي آزمايش، مراحل انجام آزمايش عايقي پست گازي 400كيلوولت فولاد مباركه گزارش شده است. در پست گازي 400كيلوولت فولاد مباركه، عمليات شكل گيري و آزمايش عايقي نهايي با ولتاژ 515كيلوولت متناوب با كمك ترانسفورماتورهاي كاسكاد دو پله با جرياني در حدود 1,9آمپر، يعني تواني در حدود يك مگاولت آمپر با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *