شبكه عصبي مصنوعي

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – تخمين عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد

مباحث اقتصادي مراكز توليد بهره گيري كامل از توانمندي هاي موجود در آن مركز را اجتناب ناپذير ساخته

است. توربين هاي گازي از جمله قطعات مهندسي با ارزش اقتصادي بالا و داراي عمر طراحي مشخصي مي باشند اما

بعضاً پس از گذشت زمان فوق امكان به كارگيري مجدد تجهيزات مربوطه وجود دارد.

از سوي ديگر استفاده از قطعات حساس همچون روتور توربين گاز پس از طي عمر

طراحي، مي تواند منجر به سوانح جبران ناپذير جاني و مالي شود.

در اين تحقيق عمر باقي مانده روتور توربين گاز 79 مگاواتي ساخت آلستوم در نيروگاه مشهد، با استف اده از روش

هاي غير مخرب سختي سنجي و كپي برداري از سطح موسوم به رپليكا و تحليل نتايج بدست آمده محاسبه شده

است . براي بدست آوردن تخميني از عمر باقي مانده روتور فوق الذكر؛ از بررسي نتايج سختي سنجي و ريز ساختارهاي

متالورژيكي حاصل از رپليكا و مقايسه آنها از لحاظ وجود حفرات خزشي ايجاد شده، با جداول مرتبط كننده حالت

حفره خزشي و عمر باقي مانده قطعه، استفاده شد.

شايان ذكر است عدم نياز به تهيه نمونه مخرب، صرفه اقتصادي قابل

ملاحظه حاصل از بكارگيري مجدد و همچنين اطمينان از شرايط ايمني بكارگيري بيشتر روتور از م زاياي عمده اين

روش مي باشد.

اميد مهاجر،سيد مهدي عامل خوشنشين، محمد جواد حسيني مقدم
شركت مديريت توليد برق مشهد
جمهوري اسلامي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *