شبكه عصبي مصنوعي

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی  DUTT ،PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی  DUTT ،PUTT و POTT در خطوط انتقال سه

پایانه ای

در این مقاله با استفاده از MODELS در نرم افزار EMTP ،مدلی یکپارچه برای تست عملکرد طرح های حفاظت دیستانس مخابراتی

برروی خطوط انتقال سه پایانه ای ارائه و با استفاده از آن ،عملکرد طرح های حفاظتی DUTT ،PUTT و POTT از منظر قابلیت

اتکا و همچنین امنیت بررسی شده است .

این ارزیابی میتواند تحت شرایط مختلف Infeed ، Outfeed ، ساختارهای مختلف خط انتقال سه پایانه ای و همچنین سناریوهای

مختلف تنظیمات رله ها صورت گیرد که نمونه هایی از آنها نیز ارائه شده اند .

در شبکه های قدرت ، در مواردی به دلیل شرایط اضطراری و یا بنا بر دلایل اقتصادی و یا جغرافیایی از خط انتقال ، بدون احداث پست،

انشعاب گرفته میشود .این ساختار به خط انتقال سه پایانه ای مشهور است ،در حالی که هر سه پایانه قادر به تغذیه خطاهای داخلی هستند.

برای نیل به اهدافی چون بهبود پایداری سیستم ،

بهبود کیفیت توان ،کاهش تخریب تجهیزات نیاز است که خطاهای واقع برخطوط انتقال به سرعت پاکسازی شوند.

مسعود خدادادی – سید محمد شهرتاش

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های فدرت

دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *