زوال پره گردان

سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن

دانلود مقاله : بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن ترانسفورماتورهای زمین

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن

از ترانسفورماتورهای نوتر یا زمین برای ایجاد نقطه نوترال مصنوعی در سمت مثلث پستهای فوق توزیع و

محدودسازی جریان اتصالی زمین سمت 20 کیلوولت این پستها استفاده میشود و بدون

این تجهیز امکان تشخیص خطای اتصال زمین در سمت 20 کیلوولت پست های فوق توزیع وجود نخواهد داشت.

خرابی ترانس زمین میتواند منجر به تحمیل هزینه های مستقیم نظیر هزینه های خرید ، نصب و یا تعمیرات و نیز هزینه های غیرمستقیم

نظیر بروز خاموشی و کاهش قابلیت اطمینان شبکه شود.

اخیرا وقوع حادثه سوختن ترانس های زمین در تعدادی از پست های فوق توزیع برخی شرکت های برق منطقه ای گزارش شده است .

عوامل مختلفی ممکن است باعث سوختن ترانس های زمین گردد،در این میان ،طبق بررسی های صورت گرفته ،

تنظیم نامناسب سیستم حفاظت پست ها میتواند یکی از عوامل عمده در سوختن این تجهیزات باشد .

مقاله حاضر به بررسی اهمیت نقش تنظیم مناسب سیستم رله و حفاظت پست ها در جلوگیری از خرابی ترانسفورماتورهای

زمین پرداخته و یک رویه مشخص برای تنظیم بهینه رله های حفاظتی پستها برای جلوگیری از سوختن

این تجهیزات ارائه نموده است .

 

در اینجا ابتدا در مورد سیستم حفاظت سمت 20 کیلوولت پست های فوق توزیع در برابر اتصال زمین مقدمه مختصری بیان شده

و سپس انجام مطالعات و تحلیل سیستم در حالت وقوع اتصال زمین در سمت 20کیلوولت یک پست فوق توزیع نمونه ارائه شده

و حالت های مختلف قطع کلید ها در اثر اتصالی بررسی شده است .

 

عبداللطیف باش قره – سید جمال الدین واسعی – محمد عاشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *