زوال پره گردان

رله جهتي بر مبناي حالات گذرا براي اتصال

دانلود مقاله : رله جهتي بر مبناي حالات گذرا براي اتصال

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – رله جهتي بر مبناي حالات گذرا براي اتصال منابع توليد پراكنده دور به شبكه توزيع

مزرعه هاي بادي عموما دور از شبكه هاي توزيع برق احداث مي شوند. در اين صورت يك فيدر اختصاصي

براي اتصال مزرعه بادي به شبكه توزيع نياز است. رله جريان زياد در محل اتصال مشترك (PCC) به يك مشخصه جهتي

نيز نياز خواهد داشت. در اين مقاله روشي بر مبناي حالات گذراي جريان براي رله مذكور پيشنهاد مي شود كه نيازي به

مبدل هاي ولتاژ نداشته و هزينه، مسائل و مشكلات مبدل هاي

ولتاژ را به همراه ندارد. براي اين منظور از ضرايب تبديل موجك جريان خطا، براي تشخيص جهت خطا، استفاده

گرديده است.

به منظور ارزيابي عملكرد الگوريتم ارائه شده، شبكه توزيع 37 گره IEEE در نرم افزار ATP ،

تحت شرايط مختلفي از اتصال كوتاه ها بررسي شده است. نتايج حاصل از مجموعه كاملي از شبيه سازي ها، نشان مي دهد كه طرح

پيشنهادي، عليرغم مقاومت خطا، محل خطا در شبكه، مشخصه غيرخطي جرقه و زاويه شروع خطا روي موج ولتاژ ،

با سرعت و دقت مطلوبي عمل مي كند.

 

نيما محمودپور، صادق جمالي، سيد محمد شهرتاش
قطب علمي اتوماسيون و بهر هبرداري سيستم هاي قدرت
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *