زوال پره گردان

حذف بار هوشمند بر اساس اضافه بار خطوط بحراني

دانلود مقاله : حذف بار هوشمند بر اساس اضافه بار خطوط بحراني

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – حذف بار هوشمند بر اساس اضافه بار خطوط بحراني به منظور كاهش ريسك حوادث

پي در پي شبكه

جهت جلوگيري از فروپاشي سيستم قدرت به كار گرفته مي شود. ساليان زيادي است كه اين اقدام توسط رله هاي

فركانسي و ولتاژي و بهره گيري از كليدهاي قدرت صورت مي گيرد.

ولي با گسترش توليدهاي پراكنده و رشد بار و از

طرفي نياز به تغذيه مطمئن مصرف كننده ها در جوامع پيشرفته نياز به حذف بار هوشمندانه بيشتر حس مي شود.

در اين مقاله الگوريتم جديدي جهت حذف بار هوشمندانه

بواسطه اضافه بار شدن خطوط بحراني ارايه گرديده است. به گونه اي كه در شبكه نمونه 39 BUS IEEE با شناسايي

خطوط بحراني و بارهاي حساس در هنگامي كه اين خطوط در معرض اضافه بار شدن قرار مي گيرند با حذف بار هاي

حساس از اضافه بار شدن آنها و به تبع از ادامه يافتن حوادث پي در پي جلوگيري به عمل مي آوريم.

 

روشهاي مختلفي جهت حذف بار در سيستمهاي قدرت وجود دارد. اساس اعمال اين روش

بر مبناي تشخيص لزوم حذف بار در شبكه با استفاده از متغيرهاي سيستم (ولتاژ و

فركانس) و يا بر مبناي وقوع رخداد (نظير خروج خط يا ژنراتور) مي باشد .

 

مهرداد مجيدي( 1) محمدرضا آقا محمدي( 2) علي شاه محمدي

دانشكده برق دانشگاه صنعت آب و برق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *