شبكه عصبي مصنوعي

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – يك الگوريتم جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان

جهتدار

رله هاي اضافه جريان جهت دار براي حفاظت سيستمهاي

قدرت بكارگرفته مي شوند. مسئله با يك رابطه بهينه سازي مقيد مدل شده كه در آن متغيرهاي تصميم گيرنده، ابزار كنترل باز و

بست كردن خطوط معيوب از خطوط سالم مي باشند .

ضر ايب تنظيم زماني و تنظيم جرياني، پارامترهاي بهينه سازي هستند. در اين مقاله،

مدل هاي IEEE سه باسه و IEEE چهار باسه درنظر گرفته شده است. اين مقاله نشان دهنده يك روش

كارا و قابل اطمينان جديد، براساس الگوريتم جستجوي هارموني (HSA) است كه توسط نويسندگان مقاله پيشنهاد مي شود.

 

اين الگوريتم روي هر دو مدل تست شده و نتايج

شبيه سازي با ساير روشهاي هوش مصنوعي مربوط ه مقايسه شده است. خروجي ها نشان دهنده اين است كه سرعت

الگوريتم و نتايج آن بهتر از ساير روش هاي اكتشافي هوش مصنوعي است.

مسئله محاسبه تنظيمات زماني رله هاي اضافه جريان جهت دار  با استفاده از تكنيك هاي بهينه سازي، اولين بار در سال 1987 مطرح شد .

عبدالوهاب فطانت 1 غلامرضا شفيع پور 2 فرخ قناطير

1-گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بهبهان – ايران
2- گروه كامپيوتر، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامي – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *