شبكه عصبي مصنوعي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل S

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از

تبديل S

در اين مقاله يك روش جديد براي تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي قدرت ارائه شده

است. از آنجاييكه سيگنالهاي جريان ديفرانسيل ناايستا هستند، نياز به يك ابزار قدرتمند براي آناليز سيگنال ميباشد.

 

تبديل S يك ابزار قدرتمند براي آنا ليز فركانس – زماني سيگنال هاي سري زماني ميباشد. در ابتدا شبيه سازي رخدادهاي خطاي

داخلي و برق دار شدن ترانسفورماتور براي شر ايط كاري مختلف ترانسفورماتور با درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن

انجام ميگيرد.

پس از آن سيگنالهاي جريان ديفرانسيل بدست آمده توسط تبديل S آنا ليز شده و يك شاخص ويژه از

ماتريس S به منظور تشخيص جريان خطاي داخلي از جريان هجومي استخراج ميگردد.

 

شبيه سازيها با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC

و پياده سازي الگوريتم فوق در محيط MATLAB انجام گرفته است. در انتها صحت الگوريتم ارائه شده با وجود 30 دسيبل

نويز مورد ارزيابي قرار گرفته است.

زهرا مروج 1، علي اكبر عبدوس 2، مجيد صنايع پسند3

1. عضو هيئت علمي دانشكده برق و كامپيوتر، دانشگاه سمنان، ايران
2. دانشجوي دكتري برق قدرت، دانشكده برق و كامپيوتر، دانشگاه سمنان، ايران
3. عضو هيئت علمي دانشكده برق و كامپيوتر، دانشگاه تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *