بهبود عملكرد موتور القايي تكفاز خازن دائمی با نامتعامد كردن سيم- پيچهای استاتور

موتورهاي القايي تكفاز داراي كاربرد گستردهاي در صنعت و وسايل خانگي هستند. يكي از انواع پر استفاده موتورهاي القايي تكفاز،
نوع خازن دائمي آن است. عموماً در يك موتور تكفاز خازن دائمي، دو سيمپيچ استاتور بر يكديگر عمود هستند و هر دو از يك منبع تكفاز
تغذيه ميشوند، لذا ميدان مغناطيسي گردان فاصله هوايي، داراي هر دو مؤلفه راستگرد و چپگرد ميشود. وجود خازن كمك ميكند تا يكي از
ميدانهاي گردان از ديگري قويتر شده و روتور در جهت آن بچرخد. اما ميدان گردان ضعيفتر همچنان وجود خواهد داشت و تلفات و نويز مربوط به خود را ايجاد خواهد نمود. در اين مقاله روشي براي حذف كامل ميدان گردان ضعيفتر ارائه ميشود. با حذف ميدان گردان ضعيف – تر، در عملكرد حالت گذرا و حالت دائمي موتور بهبود قابل ملاحظهاي رخ ميدهد. مبناي روش ارائه شده، نامتعامد كردن دو سيمپيچ استاتور است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *