ماژول ISD1820 یک برد راه انداز چیپ ISD1820 می باشد که قابلیت ضبط و پخش صدا را دارد . از این ماژول می توانید در سیستم هایی که از طریق صدا با کاربرد تعامل دارند استفاده کنید (آسانسور ها و…) . ماژول ISD1820 خود شامل کلید های پخش و ضبط می باشد .همچنین میکروفون و اسپیکر نیز دارد . همچنین قابلیت اتصال به MCU را نیز دارد . به راحتی می توانید از آردوینو یا هر MCU دیگری برای پخش صدا های ضبط شده در ماژول استفاده کنید .

 

 

پین های ماژل ISD1820 :

 

پین های VCC و GND را باید به 5 ولت و زمین متصل کنید .

پین REC جهت ضبط کردن صدا می باشد . همچنین پین های PALYE و PLAYL جهت پخش صدا هستند .

پین های SP نیز به بلندگو متصل می شود .

 

 

اتصال ماژول ISD1820 به آردوینو :

در مثال زیر اگر مانعی جلوی ماژول مادون قرمز قرار بگیر صدای ضبط شده بر روی ماژول ، پخش می شود :

#define IR 11

#define REC 8

#define PLAYE 9

#define PLAYL 10void setup(){

 pinMode(IR, INPUT);

 pinMode(REC, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);

}void loop(){

 int i = digitalRead(IR);

 if(i == 0)

 {

  Serial.println("Someone's here!!");

  digitalWrite(REC, 1);

  delay(10000);

  digitalWrite(REC, 0);

  delay(1000);

  digitalWrite(PLAYE, 1);

  delay(10000);

  digitalWrite(PLAYE, 0);

 }

}

 

Tags:
About Author: USER_4