ماژول TS-300B جهت اندازه گیری کدری آب به کار می رود . این ماژول از دو قسمت تشکیل شده است که شامل سنسور و مدار تقویت کننده است . سنسور این ماژول شامل یک اپتوکانتر با حساسیت بالا به همراه کاور شفاف و ضد آب است . می توانید سسور ماژول را در اب قرار داده تا مقدار کدری آب را به دست آورید . این ماژول کاربرد های فراوانی دارد به طور مثال در سیستم های فیلترینگ اتومات آکواریم ها ، تانک های آب ، گلخانه ها و… استفاده کنید . خروجی این ماژول یک سیگنال آنالوک است که می توانید آن را توسط واحد ADC میکروکنترلر ها راه اندازی کنید . در برخی از مدل های این ماژول ، خروجی ها به دو صورت آنالوگ و دیجیتال می باشند که خروجی دیجتال توسط یک مقاومت مولتی ترن تنظیم می شود .

خروجی های این ماژول به صورت زیر می باشد :

VCC تغذیه ماژول

GND زمین ماژول

AO خروجی آنالوگ ماژول

DO خروجی دیجیتال ماژول

 

راه اندازی ماژول TS-300B :

برای راه اندازی این ماژول می توان ا زواحد ADC آردوینو استفاده کرد . مطابق تصویر زیر ماژول را به آردوینو متصل کرده و سپس کد های زیر را بر روی برد خود آپلود کنید :

void setup() {
  Serial.begin(9600); //Baud rate: 9600
}
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);// read the input on analog pin 0:
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  Serial.println(voltage); // print out the value you read:
  delay(500);
}

 

 

 

 

Tags:
About Author: USER_4