ماژول GY-21 یک برد راه انداز سنسور HTU21  می باشد . در پروژه های آموزشی و پرتوتایپ ها معمولا از ماژول ها به جای خود قطعه استفاده می شود . از آن جاییکه HTU21 دارای پکیج SMD است می توانید از ماژول آن یعنی ماژول GY-21 استفاده کنید .HTU21 یک سنسور دما و رطوبت را رابط I2C می باشد که به راحتی می توانید آن را میکروکنترلر های مختلف راه اندازی کنید . این سنسور قابلیت اندازه گیری دمای 40- تا 125+ را دارد همچنین رطوبت را در بازه 0 تا 100 درصدی اندازه گیری می کند . حداکثر رزولوشن دمای در این سنسور 14 بیت و برای رطوبت 12 بیت است که می توانید این مقادیر را به 12 بیت و 8 بیت تغییر دهید . این سنسور مصرف جریان بسیار پایینی دارد و می توانید از آن در مدارات پرتابل و گره های IoT استفاده کنید .

 

در تصویر زیر پایه های این سنسور نشان داده شده است :

 

پین VCC برای تغذیه 3.3 ولت می باشد .

GND زمین مايول است . همچنین پین های SCL و SDA جهت ارتباط I2C می باشند .

 

راه اندازی ماژول HTU21 با آردوینو :

 

#include <Wire.h>
#include "SparkFunHTU21D.h"

//Create an instance of the object
HTU21D myHumidity;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("HTU21D Example!");

 myHumidity.begin();
}

void loop()
{
 float humd = myHumidity.readHumidity();
 float temp = myHumidity.readTemperature();

 Serial.print("Time:");
 Serial.print(millis());
 Serial.print("  Temperature:");
 Serial.print(temp, 1);
 Serial.print("C");
 Serial.print("  Humidity:");
 Serial.print(humd, 1);
 Serial.print("%");

 Serial.println();
 delay(1000);
}

 

Tags:
About Author: USER_4