این ماژول یک ماژول ترنسیور بر پایه چیپ CC1101 می باشد که توانایی ارسال و دریافت دیتا را دارد.این ماژول در واقع یک فرستنده گیرنده سریال می باشد که توسط آن می توان ارتباط UART بیت دو MCU را به صورت بیسیم در آورد . این ماژول بر خلاف دیگر ماژول های ترنسیور ، دارای فریمور بوده و از طریق رابط سریال می توان آن را کنترل کرد . با استفاده از دو ماژول HC-11 می توان یک فرستنده گیرنده UART با حداکثر برد 200 متر ساخت .HC-11 دارای پین خروجی آنتن بوده و علاوه بر آن یک سوکت IPX(UHF) جهت اتصال آنتن خارجی بر روی برد ماژول وجود دارد . راه اندازی و به کارگیری این ماژول بسیار راحت بوده و کنترل آن از طریق دستورات AT+Command می باشد . از این ماژول می توان برای سیستم های انتقال دیتا وایرلس و همچنین ساخت رادیو کنترلر ها استفاده کرد .

نکته : ماژول های HC-11 در فرکانس های مختلفی ساخته می شوند که تنها ماژول های هم فرکانس توانایی ارتباط با همدیگر را دارند .

 

امکانات :

  • فرکانس کاری 433MHz ، 315MHz و …
  • رابط ارتباطی UART
  • ولتاژ تغذیه 3.3 تا 5 ولت
  • دارای حساسیت -112dBm
  • دارای بادریت 9600 بیت بر ثانیه
  • برد 1 تا 40 متری بدون آنتن
  • برد 200 متری با آنتن
  • دمای کاری -40 تا +85 درجه سانتی گراد

 

پین های ماژول HC-11 :

این ماژول داری 6 پین به شرح زیر می باشد .

 

1)پین SET جهت فعال تغییر مد کاری

2)پین Vcc پین تغذیه ماژول

3)پین GND زمین ماژول

4)پین های Rx و Tx جهت ارتباط سریال با ماژول

5)پین ANT جهت اتصال به آنتن(علاوه بر این پین یک سوکت IPX بر روی ماژول موجود است)

 

راه اندازی ماژول HC-11 :

راه اندازی این ماژول ها بسیار ساده بوده و حتی می توان بدون ایجاد تغییر در تنظیمات اولیه ، آن را راه اندازی کرد ( تنظیمات اولیه کلیه ماژول ها یکی بوده و به همیت سبب دو ماژول بدون تغییر در تنظیمات اولیه ، توانایی ارتباط با همدیگر را دارند ).

این ماژول دارای دو مد عملکرد عادی و حالت At+Command می باشد . در مد At+Command می توان ماژول را تنظیم کرد و در حالت عادی با قرار گیری هر دیتایی در پبن های RX و TX همان دیتا عینا ارسال می شود . در حالت عادی باید پین SET به جایی متصل نباشد . برای حالت At+Command باید پین SET را قبل از روشن کردن ماژول صفر کنید .

 

در مثال زیر با استفاده از ماژول HC-11 بین دو عدد آردوینو ارتباط برقرار می شود .

باید به این نکته توجه شود که ابتدا هردو ماژول را روی یک کانال قرار داد(در این مثال تنظیمات دو ماژول در حالت پیش فرض قرار دارد) .

 

 

 

 

 

برنامه فرستنده :

#include <SoftwareSerial.h>

 

SoftwareSerial mySerial(2,3);

 

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  mySerial.begin(9600);

 

}

 

void loop() {

  if(mySerial.available()>0)

  {

    String input=Serial.readString();

    Serial.println(input);

  }

  delay(5);

}

 

 

برنامه گیرنده :

#include <SoftwareSerial.h>

 

SoftwareSerial mySerial(2,3);

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  mySerial.begin(9600);

}

 

void loop() {

  if(Serial.available()>0)

  {

    String input=Serial.readString();

    Serial.println(input);

  }

  if(mySerial.available()>1)

  {

    String input=mySerial.readString();

    Serial.println(input);

   

  }

  delay(5);}

 

Tags:
About Author: USER_4