این شیلد یک درایور موتور بر پایه چیپ L298 است . با استفاده از این شیلد می توان دو موتور DC و یا یک استپر موتور را راه اندازی کرد . موتور های DC به دلیل جریان مصرفی بالا ، امکان راه اندازی آن ها به صورت مستقیم توسط MCU امکان پذیر نیست لذا در چنین مواردی از بافر ها استفاده می شود . L298 نیز به عنوان یک بافر برای راه اندازی موتور های DC عمل می کند .برای راه اندازی چیپ L298 نیاز به یک سری حداقل ها همچون دیود های هرزگرد و مقاومت های کنترل جریان و… دارد که در این شیلد کلیه این موارد در نظر گرفته شده و تنها با اتصال آن به آردوینو و بدون نیاز به هیچ قطعه خارجی می توان موتور های DC را راه اندازی کرد . همچنین این شیلد دارای یک بازر نیز می باشد . با استفاده از این شیلد می توان دو موتور DC با حداکثر جریان 2 آمپر و ولتاژ 50 ولت راه اندازی کرد . خروجی های این شیلد به صورت ترمینال هایی می باشد که به راحتی می توان موتور ها را به آن متصل کرد .

این شیلد را می توانید بر روی آردوینو UNO و Mega2560 نصب کنید .

در تصویر زیر ورودی و خروجی های شیلد نشان داده شده است :

نحوه اتصال موتور ها به شیلد :

 

این شیلد توانایی راه اندازی دو موتور با حداکثر جریان 2 آمپر را دارد . این جریان بسیار بیشتر از جریان خروجی پورت USB می باشد لذا ممکن است به پورت USB شما آسیب وارد سازد . لذا از یک منبع جدا برای تغذیه برد استفاده کنید .

کد های آردوینو :

 

int E1 = 10;
int M1 = 12;
int E2 =11;
int M2 = 13;

void setup()
{
pinMode(M1, OUTPUT);
pinMode(M2, OUTPUT);
}

void loop()
{
 { 
 int value;
 for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
  {
   digitalWrite(M1,HIGH);
   digitalWrite(M2, HIGH);
   analogWrite(E1, value);
   analogWrite(E2, value);
   delay(30);
  }
  delay(1000);
 }
 {
 int value;
 for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
  {
  digitalWrite(M1,LOW);
  digitalWrite(M2, LOW);
  analogWrite(E1, value);
  analogWrite(E2, value);
  delay(30);
  }
  delay(1000);
 }
}

 

 

Tags:
About Author: USER_4