جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي كنترل كننده لغزشي براي موتور پله اي مغناطيس دائم

موتور پلهاي مغناطيس دائم در سيستمهاي با دقت بالا كه تحت... read more

Post

شبيه سازي DVRبا استفاده از كنترل مود لغزشي درسطح ولتاژ متوسط

جبرانگر پوياي ولتاژ، يك ديـدگاه اقتصـادي جهـت حفاظـت بارهاي حساس در برابر افت ولتاژ […]

read more

Post

طراحي كنترلكننده مود لغزشي مبدل باتري براي استفاده در يك سيستم تركيبي

در اين مقاله يك سيستم توليد انرژي تركيبي مورد بررسي قرار ميگيرد. سيستم مورد […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100