جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي قابليت ها و ويژگي هاي نرم افزار PLS-CADD ؛ شبيه سازي كامپيوتري خطوط انتقال نيرو از روي پروفيلهاي قديمي

در اين مقاله ويژگي ها و تأثيرات به كارگيري نرم افزار PLS-CADD... read more

Post

محاسبه و تعيين حريم استوانه اي اثرات ميدان مغناطيسي خطوط انتقال با ملحوظ نمودن فلش هادي فازها

در اين مقاله محاسبه دقيق ميدان مغناطيسي در اطراف خطوط انتقال با منظور نمودن […]

read more

Post

مطالعه تطبيقي استانداردهاي كيفيت توان و ارائه پيشنهاد براي روزآمد كردن استانداردهاي صنعت برق ايران

با توجه به گذشت زمان نسبتاً زياد از ارائه استانداردهاي صنعت برق ايران در […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 3 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100